Dr. Bakó Péter PhD
egyetemi adjunktus, mb. intézetigazgató-helyettes
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. Bakó Péter fül-orr-gégész szakorvos azt mondja: bármiféle halláscsökkenésen ma már tudunk segíteni. 2005-ben vette át diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán, majd egyenesen a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikára került. Tudatos választás volt ez a szakirány, mert már a gimnázium óta érdekelte a hallás, tudományos diákköri (TDK) munkájának is ez a téma állt a középpontjában. Dr. Pytel József professzor, a klinika akkori igazgatója támogatta a fiatal kollega törekvéseit, tudományos fejlődését. Dr. Bakó Péter 2012-2014 között Tübingenben (Németország) belsőfül kutatásban vett részt, majd PhD értekezését a hallás helyreállításának lehetőségeiről írta. Alapos tudásra törekszik, ennek érdekében audiológus képzettséget is szerzett. Egyetemi adjunktus, Dr. Szanyi István mellett klinikaigazgató-helyettes

Mikor került kapcsolatba az implantációs programmal?

2000-ben kezdődött a cochleáris implantációs program Pécsett, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán, Pytel József professzor vezetésével. Miután a Klinikára kerültem, amikor csak lehetett, bementem a műtőbe, Professzor úr műtétjét nézni, majd később asszisztálhattam is. Aztán Gerlinger Imre professzor vette át a programot, és lépésről lépésre részfeladatokat kaphattam. 2017 óta végzek BAHA csontvezetéses implantátum beültetéseket a klinikán, cochleáris implantátumok behelyezését pedig 2020-ban kezdtem önállóan. Az implantációs programot jelenleg Dr. Szanyi István klinikaigazgató vezeti, aki mellett egyre nagyobb szerepet vállalhatok az implant team feladatai között, egyre több lehetőséget kapok hallásjavító implantációs műtétek terén is, folyamatosan bővíthetem tapasztalataimat. Hálás vagyok korábbi és jelenlegi vezetőimnek a felkínált lehetőségért.

Hova, a fül mely részébe kerülhet hallásjavító implantátum?

Minden beteg, akinél valamely típusú hallásjavító implantátum lehetősége felmerül, részletes információkat kap a Klinikánkon működő Implant Ambulancián, Dr. Németh Adrienn vezetésével. Az implantátum kiválasztását és a műtétet alapos kivizsgálás előzi meg. A folyamatnak döntő szerepe van abban, hogy megfelelően történjen a kiválasztás, felkészítés, reális elvárások megfogalmazása. Ezek alapján javasoljuk azt az eszközt, amelytől a legjobb eredmény várható a műtétet követő rehabilitáció után.
A cochleáris implantátum a belsőfülbe kerül beültetésre, a BAHA csontvezetéses úton, az Osia implantátum piezoelektromos jelátvitellel adja vissza a beteg hallását. Vannak középfül implantátumok, illetve hallóideg károsodás esetén alkalmazott agytörzsi implantátumok, bár Pécsett ez utóbbival kapcsolatban még nincs tapasztalatunk.

Melyek voltak az első élmények, kihívások, tapasztalatok a cochleáris implantátum (CI) és a Baha beültetése kapcsán?

A hallásjavító implantátumok behelyezése komplex feladat, mindegyik cochleáris implantátum egy picit más, emellett a technika fejlődésével egyre kisebb részletek kapnak egyre nagyobb jelentőséget. Épp ezért folyamatos tanulást igényel egyrészt az elméleti felkészülés, másrészt a technológiai változások lekövetése.
Már önmagában az egy hatalmas élmény, hogy hosszú évek kemény munkája beérik és megkapod a lehetőséget implantációs műtétek elvégzésére. Az első műtétek közben van benned egy drukk, egy természetes izgalom – de az is, hogy meg tudod csinálni. A feszültséget maximális koncentrációval, fókusszal oldom – nem mehet a teljesítmény rovására az első műtéti tapasztalat diszkomfortja.
Ilyenkor az összes apró lépés magában is kihívás – szakmai szinten. Operáció közben több ezer kérdést felteszel magadnak (jó helyen van-e a bemetszés, megfelelően választottam-e le az izmot, jó-e a csontágy kialakítása, stb.). Ezeket persze azonnal megválaszolod, majd a következő műtéten már alkalmazod is.
A kihívás és kemény munka mellett persze hálás is az ember a lehetőségért, hisz az implantáció valahol a szakma csúcsát jelenti. Már gimnazistaként azt tervezgettem, hogy orvosként, természetesen egy team tagjaként, majd egy siket embernek visszaadhatjuk a hallását. Még ennél is többet sikerült elérni, mert a hallássérült emberek a műtét után teljes értékű életet élhetnek, integrált oktatásban részesülhetnek és képességeinek megfelelő célokat érhetnek el. Azt hiszem, ennél nagyobb motivációra és eredményre nincs is szükség.

Mi történik az implantáció után? Nyomon követi korábbi implantált pácienseinek sorsát?

Sebészként nem ér véget a munkám azzal, hogy befejeztem az operációt, természetesen követem a pácienseim sorsát. Az implantációban és az állításban közreműködő kollegákkal az „implant board” során megbeszéljük a tapasztalatokat, beszámolunk az eredményekről.
Az implantáció sikeressége egy teljes team magas szintű együttműködésének köszönhető. Ebben a folyamatban a teljes diagnosztikai sor minden tagja, a kivizsgálás egymásra épülő lépéseinek szakemberei tudásuk legjavát adják. A műtét az esély, a fizikai feltételek megteremtése a halláshoz vezető úton, de a sikerhez szükséges még a beállítók, a fizikusok és a szurdopedagógusok munkája is. Az implantáció lehetővé teszi a rehabilitációt, de a hallástanulás folyamata, a beállítás finomhangolása még hátravan.
A külső egység bekapcsolás nagy élmény a páciensnek és a szakembernek is, mert ez az első pont, ahol a kemény csapatmunka eredménye beérni látszik. Az első hallásélménynek részese lenni csodálatos. Egy betegem, aki felnőtt korban, gyógyszertől veszítette el a hallását, azt mondta a bekapcsolásról: „felemelő élmény”.
Több évre visszanyúló tapasztalatom általam operált gyerekekkel még nincs, de amit kiemelnék, az a Klinikánkon rendszeresen megrendezett „implantos karácsonyokhoz” kötődik. Hallani, ahogy implantált (siket) gyerekek kórusban karácsonyi dalokat énekelnek, fantasztikus élmény.

Milyen tervei vannak? Mit vár a jövőtől?

Van még mit tanulni az esetekből, részt venni konferenciákon, szakmai továbbképzéseken, hogy készen álljak az újabb kihívásokra mind az implantációk, mind egyéb fülészeti beavatkozások terén. Szeretném megteremteni az elmélet és a gyakorlat egészséges egyensúlyát, emellett fontosnak tartom az elmélyült tudományos munkát, a beszámolók, esettanulmányok írását és a publikációk megjelentetését is.

Szerző: Kolimár Éva

admin

This is a paragraph.It is justify aligned. It gets really mad when people associate it with Justin Timberlake. Typically, justified is pretty straight laced. It likes everything to be in its place and not all cattywampus like the rest of the aligns. I am not saying that makes it better than the rest of the aligns, but it does tend to put off more of an elitist attitude.